A | A | A
Wählen Sie Ihr Land >

Kommunestyre- og fylkestingvalget 2015: Forhåndsstem i utlandet fra 1. juli 2015

Sist oppdatert: 05.06.2015 // I Norge er valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 mandag 14. september.

Velgere som ikke er i Norge på valgdagen den 14. september, kan forhåndsstemme i utlandet fra 1. juli til og med 4. september. Dette gjelder både for velgere som er bosatt i utlandet, og velgere som oppholder seg midlertidig i utlandet.

Det er mulig å forhåndsstemme på de fleste norske utenriksstasjoner, det vil si ambassader, generalkonsulater og konsulater, og hos stemmemottakere oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det er også mulig å brevstemme hvis velger ikke kan oppsøke en stemmemottaker.

I Sveits kan nordmenn stemme ved ambassaden i Bern, delegasjonen i Geneve, generalkonsulatene i Zürich og Geneve, samt konsulatet i Locarno. Det bes om at man ringer for avtale.

Det brukes ikke valgkort ved forhåndstemmegivningen i utlandet. Det eneste du trenger å ta med er legitimasjon.

I Oslo er det kommunestyrevalg og valg til bydelsutvalg, men ikke fylkestingsvalg.

Finn informasjon om hvor og hvordan du forhåndsstemmer i utlandet på www.valg.no.

Ambassaden kan kontaktes på:

Delegasjonen i Geneve: +41 22 918 04 00

Generalkonsulatet i Zürich: +41 (0) 58 258 12 60

Generalkonsulatet i Geneve: +41  (0) 22 736 16 12

Konsulatet i Locarno: +41 (0) 76 340 89 72

Mer informasjon om generalkonsulatenes åpningstider finnes her.