A | A | A
Wählen Sie Ihr Land >

Nødpass

Nødpass utstedes bare i nødsituasjoner. Ta kontakt med ambassaden ( ) hvis du trenger nødpass.

Nødpass utstedes bare i situasjoner der dette er helt nødvendig. Det vil i hovedsak være i følgende tilfeller:

•Når ordinært pass ikke er mottatt innen rimelig tid etter at søknad ble innlevert og utreise er nært forestående.
•Et gyldig pass er stjålet kort tid før en planlagt reise
•Når det er akutt behov for pass pga sykdom/død i nær familie
•Uforutsette viktige forretningsreiser
•I andre tilfeller når vesentlige velferdsgrunner taler for det

I nødpass er opplysningene på personaliasiden skrevet for hånd. Passet kan ikke benyttes ved innreise til bl.a. USA. Du er selv ansvarlig for å undersøke om det landet du skal reise til godtar nødpass.

Et nødpass (håndskrevet pass) har kort gyldighet og skal innleveres for makulering ved endt reise. Gebyret for et nødspass er det samme som gebyret for et vanlig pass. Nødpass utstedes ved ambassaden i Bern kun ved personlig fremmøte. Det må benyttes nødpass (og ikke reisedokument) ved reiser til andre land enn Norge.


•Søknad om pass fylles ut ved ambassaden. Dersom søker er under 18 år må begge foreldre med foreldreansvar undertegne.
•Skjemaet ”Melding om tap av pass” fylles ut ved ambassaden.
•Annen ID må medbringes, slik som norsk førerkort, norsk bankkort, norsk fødselsattest.
•Tap av pass må meldes lokalt politi og politirapporten må medbringes ved innlevering av pass-søknad.
•To passbilder. Passbildet må ha helt lys bakgrunn, bildet må være tatt forfra slik at begge ørene synes og munnen må være lukket. Bildene må ikke være mer enn 3 måneder gamle og i størrelse ca 35x45mm. Mer om krav til foto her.
•Det kreves personlig oppmøte etter forhåndsavtale. Dette gjelder også barn.