A | A | A
Wählen Sie Ihr Land >

Pass

Voksne og barn over 12 år kan kun søke om pass ved den norske ambassaden i Bern. Barn under 12 år kan også søke ved det norske generalkonsulatet i Zürich. Ambassaden opplyser om nødvendig dokumentasjon som kreves for pass-søknad.

Norske statsborgere som ønsker å søke om norsk pass må gjøre dette ved personlig fremmøte på ambassaden etter avtale. Ved søknad om pass til barn må barnet være med. Alle som skal ha pass må ha norsk personnummer. Har man ikke norsk personnummer, må man søke om dette først (se avsnitt om personnummer).

Det bes om at man ringer for avtale.

Voksne

Voksne over 18 år søker om pass ved ambassaden i Bern etter avtale. Følgende dokumentasjon i originalform skal medbringes:

-          Pass

-          Oppholdstillatelse i Sveits eller annen dokumentasjon hvor det fremgår at vedkommende er norsk statsborger (UDIs bibeholdsbevilgning, statsborgerbrev, vigselsattest m.m.)

Barn mellom 12 -18 år

Ved utstedelse av pass til barn mellom 12 og 18 år må minst en forelder møte sammen med barnet. Følgende originaldokumentasjon må medbringes til forhåndsbestilt avtale hos ambassaden:

-          Pass + gyldig legitimasjon hvis passet er utgått

-          Fødselsattest

-          Foreldrenes pass + vigselsattest (og/eller erkjennelse av farskap), oppholdstillatelse i Sveits

-          Samtykke (fullmakt) fra den av foreldrene som ikke møter med barnet

Barn under 12 år

For barn under 12 år kan barnet sammen med en forelder møte ved enten ambassaden i Bern eller generalkonsulatet i Zürich. Følgende originaldokumentasjon må medbringes til forhåndsbestilt avtale:

-              Pass + gyldig legitimasjon hvis passet er utgått

-              Fødselsattest

-              Foreldrenes pass + vigselsattest (og/eller erkjennelse av farskap), oppholdstillatelse i Sveits

-              Samtykke (fullmakt) fra den av foreldrene som ikke møter med barnet

Hvis barnet ikke har norsk personnummer, vennligst se avsnittet ’’personnummer’’ lenger nede.

Konsulatet i Zürich videreformidler søknaden til ambassaden i Bern, hvor den vil bli behandlet. Dersom man ønsker å levere inn søknaden ved konsulatet i Zürich må man legge ved ett passfoto av barnet som oppfyller de følgende kvalitetskrav:

-          Være av ny dato, farget eller svart/hvitt

-          Være skarpt i fokus, klart og med god kontrast.

-          Være 35-40mm i bredde.

-          Ansiktet skal oppta 70-80 prosent av bildet.

-          Være tatt rett forfra, og mot en lys bakgrunn.

-          Vise øynene åpne og klart synlige. Hår skal ikke dekke øynene.

Generellt om passøknad:

Behandlingstid er ca. 2 til 3 uker. Det nye passet blir sendt til ambassaden. Søker kan enten avhente passet ved ambassaden eller få det tilsendt i posten. For å få passet tilsendt i posten, er gebyr for porto 6,- CHF. Gebyret kan betales kontant eller med ferdig frankert konvolutt.  

Pass for voksne koster CHF 60.- og for barn CHF 35.- (priser gyldig f.o.m. 01.01.2015). Gebyret kan betales kontant eller med kort ved innlevering av pass-søknad.

Personnummer:

Personer som har vært bosatt i Norge etter 1964, har allerede personnummer. Dersom du er usikker på hva personnummeret er, bes du kontakte den norske utenriksstasjonen.

I forbindelse med søknad om pass kan pass-søker som ikke tidligere har fått tildelt norsk personnummer, søke gjennom ambassaden i Bern eller generalkonsulatet i Zürich.

For å få tildelt fødselsnummer, må det fremlegges original fødselsattest hvor foreldres navn og fødselsdato fremgår. I følge regelverket kan personer som er eller har vært registrert bosatt i Norge, få utstedt fødselsattest av folkeregisteret i bosteds-/utvandringskommunen, så fremt personen er født eller adoptert i Norge.  

Personer som er født i utlandet må også fremlegge original fødselsattest. Dersom den utenlandske attesten er utstedt på annet språk enn engelsk, tysk eller fransk, må autorisert oversettelse vedlegges.

Ved søknad om personnummer for barn må også foreldrenes vigselsattest (eller erkjennelse av farskap), pass og evt. annen dokumentasjon om norsk statsborgerskap (oppholdstillatelse i Sveits, bibeholdsbevilling av norsk statsborgerskap for den av forelder som er dobbeltborger) forelegges.

Det kan kun søkes om personnummer i forbindelse med pass-søknad.

Søknadsprosessen kan ta ca. 3 - 4 uker.