A | A | A
Wählen Sie Ihr Land >

Statsborgerskap

Tap av statsborgerskap på grunn av fravær fra Norge Dersom du ble norsk statsborger ved fødsel og senere har oppholdt deg lite i Norge, kan du miste statsborgerskapet når du fyller 22 år. Dersom du ikke har bodd i Norge i til sammen to år, eller i Norden i til sammen minst syv år mister du automatisk ditt norske statsborgerskap når du fyller 22 år. Som botid regnes sammenhengende opphold av min... Les mer

Statsborgerskap Det å bli født på norsk territorium fører ikke i seg selv til at barnet blir norsk statsborger. Det gjelder ulike regler for barns statsborgerskap avhengig av når det ble født. Barn født etter 31. august 2006 Etter dagens lov, som trådte i kraft 1. september 2006, blir barn med norsk mor eller far alltid norsk statsborger ved fødsel. Dette gjelder uansett om barnet blir født i... Les mer

Dersom du utvandret fra Norge mellom 1960 og 1975, og siden ikke har vært bostedsregistrert i Norge, bes du ta kontakt med ambassaden før du søker om nytt pass. Les mer

Ved spørsmål om verneplikt kan man henvende seg til Vernepliktsverket: www.mil.no Les mer