A | A | A
Wählen Sie Ihr Land >

Landinformasjon for Sveits

Ambassaden i Bern kan bistå norske bedrifter med å identifisere beslutningstakere og andre nøkkelpersoner i den sveitsiske forvaltningen. Om ønskelig kan ambassaden også i noen tilfeller være til stede under møter med sveitsiske myndigheter. Én gang i året samler ambassaden norske aktører i sveitsisk næringsliv til sammenkomst og nettverksbygging i Bern. Les mer

Lovgivningen og retningslinjene for næringslivets samfunnsansvar i Sveits skiller seg ikke vesentlig fra tilsvarende lovgivning i Norge. Sveits har ratifisert relevant internasjonal lovgivning på området, og følger OECD-retningslinjene for samfunnsansvar. Les mer

Sveits er et land med stabil markedsøkonomi, lav arbeidsledighet, en høyt utdannet arbeidsstyrke, og et bruttonasjonalprodukt per innbygger større enn mange av de store nasjonaløkonomiene i Vest-Europa. Les mer

Innenrikspolitikk - Utenrikspolitikk - Europapolitikk Les mer

Sveits og Norge har gode bilaterale forbindelser og har de senere år lagt vekt på å få til et bredere samarbeid både på det utenriks- og handelspolitiske plan. Les mer