A | A | A
Wählen Sie Ihr Land >

For norsk næringsliv

Ambassaden i Bern kan bistå norske bedrifter med å identifisere beslutningstakere og andre nøkkelpersoner i den sveitsiske forvaltningen. Om ønskelig kan ambassaden også i noen tilfeller være til stede under møter med sveitsiske myndigheter. Én gang i året samler ambassaden norske aktører i sveitsisk næringsliv til sammenkomst og nettverksbygging i Bern.

Norsk-sveitsisk samhandel

Sveits har et viktig handelspolitisk samarbeid med Norge gjennom EFTA-samarbeidet. EFTA har per dags dato fremforhandlet 36 frihandelsavtaler med 26 ulike tredjeland.

Eksport fra Norge til Sveits 2014: 3 377 mill. NOK. (Kilde: SSB/BFS)
Viktigste produkter: Mineralolje og mineraloljeprodukter, metaller og gass.

Import fra Sveits til Norge 2014: 7 640 mill. NOK. (Kilde: SSB/BFS) 
Viktigste produkter: Transportmidler, medisiner og farmasøytiske produkter, samt diverse ferdigvarer.

Skattesystemet i Sveits

Skattenivået i Sveits blir delvis kantonalt bestemt, og er generelt lavere enn i andre europeiske land. Mer informasjon om skattesystemet i Sveits finnes på de sveitsiske skattemyndighetenes hjemmesider.   

Norge og Sveits har inngått en skatteavtale for å unngå dobbeltbeskatning. Lenke til avtaleteksten finner du her.

Norske bedrifter i Sveits

Blant de største norske bedriftene som opererer i Sveits kan nevnes Hydro (Lausanne), Elopak (Zürich) og Yara (Genève).