A | A | A
Wählen Sie Ihr Land >

Økonomi

11.02.2015 // Sveits er et land med stabil markedsøkonomi, lav arbeidsledighet, en høyt utdannet arbeidsstyrke, og et bruttonasjonalprodukt per innbygger større enn mange av de store nasjonaløkonomiene i Vest-Europa.

Valuta: CHF  
BNP: 635,3 mrd. CHF (2013)  
BNP vekstrate: +1,7 % (2013) 
BNP per innbygger: 78.539 CHF (2013) 
Arbeidsledighet: 4,1 %  (2013)

Sveits har klart seg bra gjennom finanskrisen. En svak nedgang i BNP i 2009 (2,4 %) har blitt etterfulgt av ny oppgang (gjennomsnittlig 2,2 %) i årene 2010-2013.  De sveitsiske statsfinansene er positive. Landet gikk i 2014 på sitt første budsjettunderskudd siden 2005, pålydende 124 millioner CHF.

Begrenset hjemmemarked gjør sveitsisk økonomi avhengig av utenrikshandel. Sveits har få naturresurser, og verdiskapningen er i stor grad basert på teknologi og innovasjon. De viktigste næringene i Sveits er medisinsk og farmasøytisk industri, kjemisk industri, bioteknologi, mekanisk industri og klokkeindustri. I tillegg står finansnæringen for rundt 10 % av verdiskapningen i landet.

I de siste årene har Sveits samkjørt landets økonomi med EU for å øke sitt konkurransefortrinn internasjonalt. Sentralbanken vedtok i januar 2015 å gå bort fra å låse CHF til euro, og som en følge av dette har starten av 2015 bydd på en historisk sterk CHF. Landets valutapolitikk, sentrale beliggenhet, nøytralitetspolitikk og banksekretesse har gjort Sveits til et av verdens finanssentrum. Landet har i det siste måttet gi betydelige konsesjoner når det gjelder banksekretessen. Avsløringer som "Swissleaks" fra februar 2015 gjelder snarere fortidens, enn dagens praksis.