A | A | A
Wählen Sie Ihr Land >

Reiseinformasjon for Sveits

Enhver norsk statsborger som reiser i et Schengen-land må kunne fremvise offisiell legitimasjon med angivelse av statsborgerskap. Les mer

MediaUnit . . Europeisk helsetrygdkort gir deg rett til å få helsehjelp i akutte situasjoner (ulykker og liknende) og til å få dekket utgifter til nødvendig helsehjelp i EU/EØS-land. Hva som menes med nødvendig helsehjelp er avhengig av hva slags helsetjeneste det gjelder og hvor lenge oppholdet er tenkt å vare. Man har rett til de helsetjenester som er nødvendig for at man på medisinsk... Les mer

Praktiske opplysninger om transport, strøm og telefon, helligdager m.m. Les mer

12. desember 2008 ble Sveits en del av Schengen-området. Grensekontrollen mellom Sveits og Schengen-landene har dermed opphørt. Nordmenn må fortsatt medbringe pass også på reiser innenfor Schengen-området. Les mer

Når det gjelder naturkatatrofer har det statlige kontoret for sivil beskyttelse vurdert jordskjelv til å være den største omfattende faren i Sveits. Les mer

Å reise til utlandet uten reiseforsikring kan få store konsekvenser for deg eller din familie. Skulle du trenge sykehusbehandling og hjemtransport med ambulansefly, kan utgiftene bli svært høye. Du bør derfor sørge for å ha tegnet en god reiseforsikring - eller sjekke at den du har, er dekkende for din neste reise. Les mer

Hver av de 26 kantonene har sine egne lover og regler, men de sammenfaller stort sett slik at de er omtrent de samme over hele Sveits. Dersom man er usikker på bestemte lover kan man henvende seg til det lokale politiet eller et turistkontor i kantonen. Les mer

Sveits er et relativt trygt ferieland. Kriminialitetsnivået er på linje med Norge. Les mer