A | A | A
Wählen Sie Ihr Land >

Innreisebestemmelser og helsemessige forhold

Sist oppdatert: 19.01.2011 // 12. desember 2008 ble Sveits en del av Schengen-området. Grensekontrollen mellom Sveits og Schengen-landene har dermed opphørt. Nordmenn må fortsatt medbringe pass også på reiser innenfor Schengen-området.

Det er nå fri bevegelse av personer mellom følgende 25 europeiske land – både for landenes egne innbyggere, og for utlendinger som besøker disse europeiske landene: Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Latvia, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike. 

Liechtenstein og følgende EU-land er foreløpig ikke omfattet av Schengen-samarbeidet: Bulgaria, Irland, Kypros, Romania og Storbritannia.

Norske borgere må medbringe pass også på reiser innenfor Schengen-området, fordi passet er det eneste dokumentet som tilfredsstiller internasjonale krav til identifikasjonspapirer.

I henhold til Schengen-Table of Travel Document er også følgende dokumenter gyldige for innreise i Sveits og Liechtenstein:
- nødpass
- reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument)
- reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument)

Det tas imidlertid forbehold om at innreisebestemmelsene kan endres på kort varsel. Det anbefales derfor at det aktuelle landets myndigheter kontaktes når reise planlegges.

For lengre opphold: www.bfm.admin.ch (Swiss Federal Office for Migration)

Helseforhold
Sveits har et meget godt utbygd helsevesen og høy standard på sykehus og legetjenester. Ingen spesielle vaksinasjonsbestemmelser. Europeisk helsekort gjelder i utgangspunktet på linje med EU/EØS-land, men da helsevesenet er sterkt privatisert krever en rekke helseinstitusjoner at du betaler for tjenester på stedet, til tross for fremvising av Europeisk helsetrygdekort. En må da selv ta kontakt med norske eller sveitsiske myndigheter for å få utgiftene refundert. Ikke alle helsetjenester blir refundert, da det påligger egenandeler.

Reiseforsikring anbefales som tilleggsforsikring.