A | A | A
Wählen Sie Ihr Land >

Naturkatastrofer

Sist oppdatert: 26.08.2011 // Når det gjelder naturkatatrofer har det statlige kontoret for sivil beskyttelse vurdert jordskjelv til å være den største omfattende faren i Sveits.

Klimaet i Sveits er stort sett mildere enn i Norge, selv om det kan være kuldebølger vinterstid (helst i høyereliggende strøk).

Sommeren kan være varm med opptil 30-35 grader i enkelte perioder (juli - august). Tørr vind fra sydvest forårsaker ofte store svingninger i lufttrykk og temperatur.

Når det gjelder naturkatatrofer har det statlige kontoret for sivil beskyttelse vurdert jordskjelv til å være den største faren for Sveits.

Det har vært tilfeller av oversvømmelser i Sveits (senest sommeren 2005) som har gjort store skader på bygninger, veier og jernbanenett, samt ført til brudd på telefon- og strømnett. Det har forekommet at enkelte landsbyer har blitt isolert. Ved mye regn er også faren for jordskred tilstede.

Folk som ferdes i fjellet bør være oppmerksom på faren for snøskred. Ifm. med offpist-kjøring ved avsperrete løyper kan en  redningsaksjon føre til ev.erstatsningskrav.