A | A | A
Wählen Sie Ihr Land >

Reise innen Schengen-land

Enhver norsk statsborger som reiser i et Schengen-land må kunne fremvise offisiell legitimasjon med angivelse av statsborgerskap.

Foto: Wikipedia.Foto: Wikipedia
Myndighetene i Schengen-land forlanger at enhver skal kunne fremvise offisiell legitimasjon med angivelse av statsborgerskap. Til tross for passfrihet i Schengen-avtalen må derfor norske statsborgere ha med pass på reise innen Schengen-området (unntatt i Norden). På flyplasser og ved grensekontroll i Schengen-land kan norske borgere uten pass nektes adgang til fly og andre transportmidler. Følgende land er medlem av Schengen: Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Monaco, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike.

Unntak i Tyskland er øyen Helgoland og Büsingen am Hochrhein.
Unntak i Norge: Svalbard